Főoldal arrow Tudnivalók a tanfolyamról
Mozgásfejlesztés | 2024. július 24., szerda
Főmenü
Főoldal
A mozgásfejlesztő program
Tudnivalók a tanfolyamról
Induló tanfolyamok
Tanfolyamok értékelése
Előadások
Könyvek
Segédeszközök
Oktatófilmek
Publikációk
Partneróvodák
Kapcsolat
Jelentkezési lapok
A tanfolyam
Induló tanfolyamok
  Előadások
  Könyvek
  Segédeszközök
  Oktatófilmek
  Publikációk
  A Mozgásfejlesztő program teljes tematikája
  mozgasfejleszto foglalkozasMozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály számára
  (primitív reflexmaradványok, általános idegrendszeri éretlenség, tanulási részfunkció- és viselkedészavar, hiperaktivitás, autisztikus spektrumzavar esetére) 30 órás akkreditált tanfolyam

  Előadó: Tótszöllősy Tünde mozgásfejlesztő, inkluzív tanár

  A képzés az egyedfejlődést a magzati élettől vizsgálja, számba véve a hibaforrásokat, a deviancia okait.
  Tanulmányozza a primitív reflexek fennmaradásának hátrányait, melyek befolyásolják a további kognitív (értelmi) és szociális képességeket. Az agyi idegpályák kiépülését jó irányba befolyásoló speciális mozgásformákat, pedagógiai, környezeti ráhatásokat a pozitív megerősítés elvei szerint mutatja be.

  A résztvevők maguk is lemozogják a fejlesztő feladatsorokat a hosszú távú rögzítés, valamint a jó hangulat érdekében.

  bemutato foglalkozasA program célja
  • a mozgás korai, alapozó fontosságának bemutatása
  • a szerveződő agyi folyamatok egyedi eltéréseinek felismerése, az érzelmi és szocializációs zavaroktól való elkülönítése
  • a csecsemő- és kisgyermekkori reflexek segítő, majd gátló hatásainak megfigyelése, a hátráltató reflexek kioltásához szükséges feladatok megismerése
  • a hiperaktivitás és viselkedészavar valós és áljellegének felismerése, megkülönböztetése, ennek megfelelő fejlesztő eljárások alkalmazni tudása
  • a szülőkkel való elkerülhetetlen együttműködés kiépítése.
  bővebben >>>
  A tanfolyam rövid leírása
  Image- Az oktató-nevelő intézményekben az egyéni fejlődésmenetű gyermekek integrált nevelése továbbra is csak részben biztosított. Napi ellátásukat az általános végzettségű óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és testnevelők végzik, speciális felkészítést azonban nem kapnak.

  A 30 órás képzésen tanuljuk a primitív reflexek vizsgálatát, értelmezését, a felülírásukat segítő mozgássorokat. Behatároljuk az idegi éretlenség, hiper- és hipoaktívitás, figyelemzavar és autisztikus tünetekre alkalmazható gyakorlatsorokat. Az akaratlagos mozgásszabályozás viselkedésre gyakorolt hatásait vizsgáljuk hiperaktív, viselkedészavaros és figyelemzavaros gyermekek esetében. Az iskolai alapkultúrtechnikák elsajátításhoz nélkülözhetetlen képességek (részfunkciók) fejlesztését segítik a testséma-, térismeret, sorrendiség, ritmus-, és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok. Valamennyi esetben a játékosság és a kötött elemek arányos, ill. szükséges alkalmazására fektetjük a hangsúlyt.

  A tünetek, tünetcsoportok és problémák pontos megfigyelése a napi bemutató foglalkozásokon, az ezt követő megbeszéléseken pedig a látottak elméleti kifejtése történik filmbejátszások, munkalapok, szemléltető ábrák segítségével. Ezt követően a mozgásgyakorlatok hallgatókkal történő kipróbálása nem csupán az eszközök megismerését, hanem az ismeretanyag elmélyítését is szolgálja.

  A tanfolyam elmélete szakkönyveken - kiemelten Katona Ferenc, Sally Goddard Blythe, Jean Ayres - és speciális tanfolyamokon, konferenciákon szerzett tudáson alapul (Fejlesztő Pedagógia, KPP -Porkolábné Dr. Balogh K., TSMT - Lakatos K., Kulcsár M.né).
  A gyakorlatok nagyrészt az alapító 35 éves gyakorlati munkájából, egyéni tapasztalataiból, illetve részben Delacato alapgyakorlataiból és a TSMT néhány eleméből építkeznek.

  A tanúsítvány kiadásának kritériumai:

  • 80%-os jelenlét a foglalkozásokon,
  • 8 kérdéses tesztlap min. 45 pontos teljesítése
  A Mozgásfejlesztő Tanfolyam célja
  ImageSzeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni azt a fejlesztési lehetőséget, mely megkönnyíti nevelő-fejlesztő munkánkat!

  Tanfolyamunk ehhez kíván segítséget nyújtani óvónőknek, tanítóknak, testnevelőknek, fejlesztő- és gyógypedagógusoknak és mindazoknak, akik a „más képességű" gyermekekkel dolgoznak!


  © 2003-2024 Mozgásfejlesztő Program, Tótszöllősy Tünde