Főoldal arrow Könyvek arrow Mozgásfejlesztés az Óvodában
Mozgásfejlesztés | 2024. április 12., péntek
Főmenü
Főoldal
A mozgásfejlesztő program
Tudnivalók a tanfolyamról
Induló tanfolyamok
Tanfolyamok értékelése
Előadások
Könyvek
Segédeszközök
Oktatófilmek
Publikációk
Partneróvodák
Kapcsolat
Jelentkezési lapok
A tanfolyam
Induló tanfolyamok
Előadások
Könyvek
Segédeszközök
Oktatófilmek
Publikációk
Mozgásfejlesztés az Óvodában
Image Tótszöllõsy Tünde : Mozgásfejlesztés az óvodában
megújult, bővített változat

A könyv óvódai testnevelés foglalkozások megtartásához nyújt segítséget.

A szokásostól eltérõen már az iskolaelõkészítõ korosztályra is tervez.

A bővített változatban található:
  • Az idegrendszer érését vizsgáló mozgásteszt 5-8 évesek számára
  • 19 új - mérések által bizonyított - fejlesztő foglalkozás!

A könyv ára 2400.- Ft + postaköltség

Megrendelhető ide kattintva vagy e-mail-ben a megrendeles[]mozgasfejlesztes.hu címen.

Módszertani ajánlás

A könyv 10 éves kutatómunka tapasztalatának összegzése, 4 teljes óvodai év testnevelés foglalkozásainak ütemezése, mely a 3-7 éves korosztály mozgásfejlesztéséhez nyújt segítséget. A leírt foglalkozások mind a mozgásanyag, mind a fejlesztõ feladatok tekintetében egymásra épülnek.

A foglalkozások anyaga az agyi funkciók serkentését állítja fókuszba. Minden foglalkozás leírása fejléccel kezdõdik, ahol fontosság szerint szerepelnek a funkciófejlesztõ feladatok. Sorrendiségük elárulja aznapi dominanciájukat (melyik funkció fejlesztése kerül elõtérbe az adott foglalkozáson). A fejlécek segítségével azt is pontosan követni lehet, melyik korosztálynál mely funkciók fejlesztése kapjon hangsúlyt. (Lásd „Kudarc nélkül az iskolában" c. könyv 160. oldala).

Valamennyi funkció fejlesztése jelen van minden korcsoportban, csupán a nehézségi szintek eltérõk. pl. kiscsoportban is van alaklátás fejlesztés, amikor körformát, vagy négyszöget futnak körül.

A nagycsoportosok már hurokvonalat mozognak le. A kiscsoportos kor a nagymozgások fejlesztésének legideálisabb szakasza (szenzitív szakasz). Ebben a korban tökétesedik tovább a járás - gondoljunk a lépcsõn bizonytalankodó 3 évesekre -, finomodik a futás - az eleinte pattogó, szinte helyben futás lépései megnyúlnak.

A fejlesztés nem áll le a 4-7 éveseknél sem, csak a speciálisabb agyi funkciók figyelemmelkísérésére tolódik a hangsúly. A testséma kialakulása, a testrészek megismerése elengedhetetlenül szükséges az „énkép" megszületéséhez. A testrészekkel való ismerkedés során a térirányok is bekapcsolódnak a megismerés folyamatába (a mozgatás iránya, - pl. lépj elõrébb - a testrészek egymáshoz viszonyított helyzete - csípõ lent, derék följebb, has elöl, fenék hátul).

A testrészek mozgatása, megérintése, behatárolása és megnevezése közben szerzett tapasztalatok felhasználásával teljesedik ki a „testtérkép".

A foglalkozásokon lényeges szempont a gyermekek térben elfoglalt helye, a térben való mozgás közben elegendõ hely keresése, saját maguk, testük és a tárgyak viszonyának, elhelyezkedésének sokoldalú megtapasztalása.

A 6-7 éveseknél kiemelten fejlesztjük többek között a finommotorikát. Nem elsõsorban azért, mert az iskolában szükség lesz az írás elsajátításánál a kézizmok koordinált mozgatására, hanem azért, mert erre a korra várható el az idegpályák kiépülése révén a finommozgás vezérlésének képessége.

A speciális funkció fejlesztése a kitüntetett szerepet azért kapja, hogy a még be nem érett gyerekek a több gyakorlási lehetõség során beérhessék társaikat.

Kiscsoportosok is kapnak kéziszereket, melyek segítségével a kéz izmainak differenciált mozgatását gyakorolhatják, de saját szintjükön. (kiemelt feladat - lásd „Kudarc nélkül az iskolában" Testnevelés címû fejezet).

A verbális fejlesztés, azaz a beszéd észlelése és értése szintén minden korcsoportban kitüntetett szerepet kap. A foglalkozáson elõforduló valamennyi új szó, kifejezés a gyermekek szókincsét bõvíti. Az irányok és a testrészek nevei mozgással egybekötve vésõdnek be a leghatékonyabban.
Következő >
© 2003-2024 Mozgásfejlesztő Program, Tótszöllősy Tünde