Főoldal arrow Tudnivalók a tanfolyamról arrow A Mozgásfejlesztő program teljes tematikája
Mozgásfejlesztés | 2024. április 12., péntek
Főmenü
Főoldal
A mozgásfejlesztő program
Tudnivalók a tanfolyamról
Induló tanfolyamok
Tanfolyamok értékelése
Előadások
Könyvek
Segédeszközök
Oktatófilmek
Publikációk
Partneróvodák
Kapcsolat
Jelentkezési lapok
A tanfolyam
Induló tanfolyamok
Előadások
Könyvek
Segédeszközök
Oktatófilmek
Publikációk
A Mozgásfejlesztő program teljes tematikája
mozgasfejleszto foglalkozasMozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály számára
(primitív reflexmaradványok, általános idegrendszeri éretlenség, tanulási részfunkció- és viselkedészavar, hiperaktivitás, autisztikus spektrumzavar esetére) 30 órás akkreditált tanfolyam

Előadó: Tótszöllősy Tünde mozgásfejlesztő, inkluzív tanár

A képzés az egyedfejlődést a magzati élettől vizsgálja, számba véve a hibaforrásokat, a deviancia okait.
Tanulmányozza a primitív reflexek fennmaradásának hátrányait, melyek befolyásolják a további kognitív (értelmi) és szociális képességeket. Az agyi idegpályák kiépülését jó irányba befolyásoló speciális mozgásformákat, pedagógiai, környezeti ráhatásokat a pozitív megerősítés elvei szerint mutatja be.

A résztvevők maguk is lemozogják a fejlesztő feladatsorokat a hosszú távú rögzítés, valamint a jó hangulat érdekében.

bemutato foglalkozasA program célja
 • a mozgás korai, alapozó fontosságának bemutatása
 • a szerveződő agyi folyamatok egyedi eltéréseinek felismerése, az érzelmi és szocializációs zavaroktól való elkülönítése
 • a csecsemő- és kisgyermekkori reflexek segítő, majd gátló hatásainak megfigyelése, a hátráltató reflexek kioltásához szükséges feladatok megismerése
 • a hiperaktivitás és viselkedészavar valós és áljellegének felismerése, megkülönböztetése, ennek megfelelő fejlesztő eljárások alkalmazni tudása
 • a szülőkkel való elkerülhetetlen együttműködés kiépítése.

1. A mozgás fejlődése és kihatásai 0-8 éves korig  
              
1.1. A primitív reflexek alakulása magzati korban
Magzati póz: TLR, megszületést segítő ATNR, légzést segítő Moro.

1.2.  Primitív reflexek csecsemőkorban:
1.2.1. Életmentő reflexek: Moro-, szópó és kapaszkodó-, valamint búvár- és horizontális reflexek működése
1.2.2. Mozgást segítő reflexek TLR, Galant, szegmentális átforduló és felegyenesedési reflexek működése, mérése
1.3. Primitív reflexek óvodás korban
1.3.1. Mérési helyzetek, reflexek fennmaradásának tünetei, következményei (Moro, szopó, TLR, ATNR, horizontális és repülő reflexek)
1.4. Bemutató óvodásokkal:
A gyermekek általános idegrendszeri érettségének megfigyelése mozgásgyakorlatok közben:
- tértávolság és mélység érzékelése izomerő szabályozással (labda gyakorlatok)
Reflexek mérési helyzeteinek bemutatása

1.5. Elemi mozgásminták (csúszás, kúszás, mászás, járás)
1.6. A bőrérzékelés fejlődése 0-3 éves korban                       
- Felületi és mélyrétegi bőrérzékelés: ujjak és a száj dominanciája
- A teljes testfelület és kiemelten a talp ingereinek minősége. Ringatók, höcögtetők szerepe (játékmackó)
- A finommozgás fejlődése 0-3 éves korban   

1.7. Mozgásgyakorlat a résztvevők számára                        
Moro-, szopó-, TLR, hátgerinc-csípő (Galant) reflexek vizsgálati helyzeteinek gyakorlása.
A felülírást segítő mozgássorok


2. A primitív reflexek jelenléte csecsemő-, majd óvodás korban    
ATNR, STNR reflexek fennmaradásának tünetei, következmények
Megmaradó testtartó reflexek Hüllő reflex; Landau reflex                     

2.1 Bemutató óvodásokkal:                                
Kúszás, mászás, támaszugrás és szökdelés gyakorlatok
ATNR, Hüllő reflex, STNR; Landau reflexek mérése

2.2. Kooperációs feladat:                             
1.-3. csoport: Életmentő primitív reflexek rendszerezése (Moro, kapaszkodó-szopó, búvár és horizontális reflexek).
2.-4. csoport: Mozgást segítő primitív reflexek (TLR, Galant); 5-6. csoport: ATNR, STNR.

3. Egyensúlyfejlesztés - önbizalom erősítés            
3.1.  Tér és gravitáció érzékelés - migrációs sejtek - új idegrendszeri kapcsolatok

3.2. Az egyensúlyérzékelés és a látás összefüggései                         
- a mozgásvezérlő kisagy - egyensúlyérzékelő központ és a látás központja:
a finommozgás és proprioceptív érzékelés központja

3.3. Egyéni fejlődésmenetek I.
- Hiperaktivitás, ADHD jellemző tünetei - impulzivitás motoros nyugtalanság - gátló funkciók hiánya; egyensúlyi problémák, kauzális gond.) - kibillenés és visszatalálás: meglendítés és gátlás
- Figyelemzavar: egyirányú és többirányú figyelem

3.4 Mozgásgyakorlatok a résztvevők számára
ATNR, STNR, vizsgálat gyakorlása. Csúszás, kúszás, mászás, támaszugrások, járás gyakorlatok.

3.5. Egyéni fejlődésmenetek II.                         
 • Viselkedészavar: akaratlagos mozgásszabályozás és a viselkedés összefüggései
 • Autisztikus spektrumzavar speciális érzékelési zavarok - önvallomások autista íróktól
 • Halláskivezetés, oltáskivezetés.
 • GAP szindróma (Dr. Natasha Campbell-McBride, autizmus - Dr. Sidney Valentine Haas- bélproblémák)
 • ABA (Alkalmazott viselkedés Analízis) Viselkedés Terápia tanítási program , Dr. Ivar Lovaas norvég pszihológus  a szülőket az otthoni környezetben tanítják meg, hogyan reagáljanak aut. gyermekük viselkedésére.

3.6. Bemutató óvodásokkal:

Figyelemzavar és ATNR kezelése egyensúlyi gyakorlatokkal
Fejlesztő gyakorlatok egyensúly és tónus együtt alkalmazásával (proprioceptív érzékelés)    
(füles labdán hasalásban feszített testtartás - repülő; ülésben nyújtott 1 láb és karok forgatása
gördeszkán - repülő; gördeszkán hasalásban hóangyal)
Az izomtónus feszítés szabályozása: kokontrakcó mérési helyzetének bemutatása


3.7. Hiperaktivitás és/vagy viselkedészavar: a tünetek mérlegelése - kooperációs feladat    
Hiperaktivitás, valamint autizmus közötti átfedések (szemkontaktus, bőrérzékelés, bizarr, természetellenes mozdulatok, hirtelen hangulatváltások, egyensúlyi problémák)

3.8. Mozgásgyakorlatok a résztvevők számára
Statikus és dinamikus egyensúlyfejlesztő gyakorlatok, egyensúlyi állapotot mérő helyzetek
Gátló funkciókat fejlesztő mozgásos gyakorlatok. Ritmusgyakorlatok.
Szerialitás: adott sorrend bevésése a mozgásformák között; adott sorrend megfordítása


4.Tanulási zavarok
4.1. Mozgásos emlékek szerepe a betűfelismerésben (proprioceptív érzékelés)    
 • fönt, lent és oldalirányú elmozdulások a betűk irányainak megkülönböztetéséhez  
 • testkiterjedések és a mennyiségfogalom összefüggései
 • a térbe kivetített oldalak: jobb és bal - Edtfeldt mérőteszt: téri pozíciók felismerése
4.2. Az agyi aszimmetria következményei:                         
 • beszédközpont és téri tájékozódás központja
 • a betűk felismeréséért, összeolvasásáért felelős agyközpontok
 • a beszélő bal félteke - formafelismerő jobb félteke
 • a számosság, vagy mennyiségfogalom gyökerei (jobb láb)
 • a testséma és mennyiségfogalom szomszédsága    
4.3. Dominancia, a preferált kezesség             
 • Dominanciát vizsgáló eljárások, tesztlapok
 • kevert és vegyes dominancia - az átállítás veszélyei                   
4.4. A látásszerveződés fejlődése    
 • a látási funkciók (alak-háttér, rész-egész, alak-állandóság, perifériás látás, szemfixáció- szemtorna)
tv hatások, dia képek                                    
4.5. A fejlesztés állomásai, a gyakorlatok kiválasztásának szempontjai, felépítése
A tünetek mértékének megfelelő mennyiségű mozgássor                                                                 

4.6. Mozgásgyakorlatok a résztvevők számára:

 • oldalakat, testzónát hangsúlyozó gyakorlatsorok
 • testtengelyen való átnyúlások; bilateralitás
 • téri tájékozódás, fönt-lent, kint és bent téri bemozgása
 • alak-háttér érzékelése, reakcióképesség
Következő >
© 2003-2024 Mozgásfejlesztő Program, Tótszöllősy Tünde